• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet
skema 0.a
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 CM DAN a CM MAT a AP IDR Hal CM DAN a CM DAN a
2 CM MAT a CM DAN a AP IDR Hal CM MAT a CM MAT a
3 JA SPMO a CM DAN a CM MAT a CM REL a JA SPMO a
4 HW MUS mus JA SPMO a CM DAN a CM DAN a CM DAN a
5 HW MUS mus CP GRØN c 
AP GRØN b 
JA GRØN d 
TT GRØN a
  CM DAN a JA BIL bil

 

  Klassens personale
  AP Anna Østergaard Petersen
  CM Christina Mose
  CP Charlotte Poulsen
  HW Helle Storgaard Wormslev
  JA Jeannette Lykke Andersen
  TT Tage Thulstrup

skema 0. b
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 KA DAN b HW MUS mus SB IDR Hal KA DAN b KA DAN b
2 KA MAT b HW MUS mus SB IDR Hal KA MAT b KA MAT b
3 KA DAN b KA DAN b KA MAT b CM REL b AK SPMO b
4 JA MAT b KA DAN b AK SPMO b KA DAN b CP BIL bil
5 AK SPMO b CP GRØN c 
AP GRØN b 
JA GRØN d 
TT GRØN a
  KA DAN b KA DAN b

 

  Klassens personale
  AK Ann-Kirstine Rise
  AP Anna Østergaard Petersen
  CM Christina Mose
  CP Charlotte Poulsen
  HW Helle Storgaard Wormslev
  JA Jeannette Lykke Andersen
  KA Kari Lykke Brøndum
  SB Simon Barslund
  TT Tage Thulstrup

skema for 1.a.
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 HD DAN c HD DAN c PN MAT c HD DAN c HD DAN c
2 HD DAN c HD DAN c PN MAT c HD DAN c HD BIL bil
3 PN MAT c AK MUS mus HD DAN c AB ENG c HD BIL bil
4 SB IDR Hal AK MUS mus SB REL c HD DAN c PN MAT c
5 SB IDR Hal CP GRØN c
AP GRØN b
JA GRØN d
TT GRØN a
AK KOR1-3 PN MAT c HD DAN c

 

Klassens personale
AB Anita Borup
AK Ann-Kirstine Rise
AP Anna Østergaard Petersen
CP Charlotte Poulsen
HD Helle Danmark
JA Jeannette Lykke Andersen
PN Pia Nørregaard Kristensen
SB Simon Barslund
TT Tage Thulstrup

Skema for 1b
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 PN DAN d MF BIL bil HD MAT d PN DAN d AB ENG d
2 PN DAN d MF BIL bil HD MAT d PN DAN d PN DAN d
3 HD MAT d PN DAN d PN DAN d HD MAT d PN DAN d
4 AP IDR Hal PN DAN d PN DAN d AK MUS mus HD MAT d
5 AP IDR Hal CP GRØN c 
AP GRØN b 
JA GRØN d 
TT GRØN a
AK KOR1-3 AK MUS mus SB REL d

 

  Klassens personale
  AB Anita Borup
  AK Ann-Kirstine Rise
  AP Anna Østergaard Petersen
  CP Charlotte Poulsen
  HD Helle Danmark
  JA Jeannette Lykke Andersen
  MF Mette Fisker
  PN Pia Nørregaard Kristensen
  SB Simon Barslund
  TT Tage Thulstrup

skema for 2.a
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 HB MAT e KA DAN e KA DAN e JA BIL bil TT MUS mus
2 BL IDR Hal KA DAN e KA DAN e JA BIL bil TT MUS mus
3 BL IDR Hal AB ENG e HB MAT e KA DAN e KA DAN e
4 KA DAN e HB MAT e KA DAN e SB REL e KA DAN e
5 KA DAN e CP GRØN c 
AP GRØN b 
JA GRØN d 
TT GRØN a
AK KOR1-3 HB MAT e HB MAT e

 

  Klassens personale
  AB Anita Borup
  AK Ann-Kirstine Rise
  AP Anna Østergaard Petersen
  BL Benjamin Lybech
  CP Charlotte Poulsen
  HB Helle Bruun
  JA Jeannette Lykke Andersen
  KA Kari Lykke Brøndum
  SB Simon Barslund
  TT Tage Thulstrup

Skema 2.b
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 AB ENG f AB DAN f AB DAN f AB DAN f BL MAT f
2 AB IDR Hal AB DAN f AB DAN f AB DAN f AB DAN f
3 AB IDR Hal BL MAT f JA BIL bil BL MAT f AB DAN f
4 AB DAN f AB DAN f JA BIL bil BL MAT f TT MUS mus
5 BL MAT f CP GRØN c 
AP GRØN b 
JA GRØN d 
TT GRØN a
AK KOR1-3 SB REL f TT MUS mus

 

  Klassens personale
  AB Anita Borup
  AK Ann-Kirstine Rise
  AP Anna Østergaard Petersen
  BL Benjamin Lybech
  CP Charlotte Poulsen
  JA Jeannette Lykke Andersen
  SB Simon Barslund
  TT Tage Thulstrup

skema 3.a
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 TT MUS mus LL HIS v1 LL DAN v1 MP BIO bio SB IDR Hal
2 TT MUS mus LL DAN v1 LL DAN v1 HL MAT v1 SB IDR Hal
3 LL DAN v1 LL DAN v1 LL REL v1 MF BIL bil HL MAT v1
4 LL DAN v1 LL ENG v1 HL MAT v1 MF BIL bil LL DAN v1
5 LL ENG v1 AG GEO geo AK KOR1-3 LL DAN v1 LL DAN v1
6 HL MAT v1 HL MAT v1   LL DAN v1  

 

  Klassens personale
  AG Anne-Marie Guenec
  AK Ann-Kirstine Rise
  HL Heidi Smedegaard Laustsen
  LL Linette Lyngberg
  MF Mette Fisker
  MP Mikkel Pedersen
  SB Simon Barslund
  TT Tage Thulstrup

skema 3.b
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 MF BIL bil PN HIS v2 HB DAN v2 HB REL v2 AP IDR Hal
2 MF BIL bil HB DAN v2 HB DAN v2 HB BIO bio AP IDR Hal
3 HB DAN v2 HB DAN v2 TT MUS mus HB DAN v2 HB DAN v2
4 HB DAN v2 BL MAT v2 TT MUS mus HB DAN v2 HB DAN v2
5 AB ENG v2 BL MAT v2 AK KOR1-3 BL MAT v2 BL MAT v2
6 BL MAT v2     BL GEO geo AB ENG v2

 

  Klassens personale
  AB Anita Borup
  AK Ann-Kirstine Rise
  AP Anna Østergaard Petersen
  BL Benjamin Lybech
  HB Helle Bruun
  MF Mette Fisker
  PN Pia Nørregaard Kristensen
  TT Tage Thulstrup

Skema 4.a
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 AG GEO geo KJ IDR Hal ET MAT n4 ET MAT n4 KJ DAN n4
2 ET MAT n4 KJ IDR Hal ET MAT n4 MP MUS mus KJ DAN n4
3 KJ DAN n4 KJ DAN n4 KJ DAN n4 MP MUS mus LL ENG n4
4 CP HÅN hånd KJ DAN n4 LL HIS n4 LL ENG n4 ET MAT n4
5 CP HÅN hånd LL ENG n4 HB BIO bio KJ DAN n4 MF REL n4
6   MF BIL bil AK KOR4-6 
HB JuK 
BL JuK 
LL JuK
KJ DAN n4 HD SVØ svø
7   MF BIL bil AK KOR4-6 
HB JuK 
BL JuK 
LL JuK
  HD SVØ svø

 

  Klassens personale
  AG Anne-Marie Guenec
  AK Ann-Kirstine Rise
  BL Benjamin Lybech
  CP Charlotte Poulsen
  ET Egon Damsgaard Thomsen
  HB Helle Bruun
  HD Helle Danmark
  KJ Katrine Nørgaard Jensen
  LL Linette Lyngberg
  MF Mette Fisker
  MP Mikkel Pedersen

skema 4.b
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 TH MAT n1 TH IDR Hal CP HÅN hånd MF HIS n1 MF DAN n1
2 MP BIO bio TH IDR Hal CP HÅN hånd TH MAT n1 MF DAN n1
3 MF BIL bil MF DAN n1 TH MAT n1 TH MAT n1 MP GEO geo
4 MF BIL bil MF DAN n1 MF DAN n1 AB ENG n1 TH MAT n1
5 MF DAN n1 MF REL n1 MF DAN n1 MF DAN n1 AB ENG n1
6 AB ENG n1 AK MUS mus AK KOR4-6 
HB JuK 
BL JuK 
LL JuK
  JØ SVØ svø
7   AK MUS mus AK KOR4-6 
HB JuK 
BL JuK 
LL JuK
  JØ SVØ svø

 

  Klassens personale
  AB Anita Borup
  AK Ann-Kirstine Rise
  BL Benjamin Lybech
  CP Charlotte Poulsen
  HB Helle Bruun
  JØ Jess Østergaard
  LL Linette Lyngberg
  MF Mette Fisker
  MP Mikkel Pedersen
  TH Thomas Hyldgård

skema 5.a
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 HW ENG n2 AG GEO geo HW DAN n2 TT SLØ Slø 
CP HÅN hånd
HB MAT n2
2 HW DAN n2 CE REL n2 HW DAN n2 TT SLØ Slø 
CP HÅN hånd
HB MAT n2
3 HW DAN n2 HW DAN n2 HW ENG n2 HW DAN n2 MF IDR Hal
4 HL BIO bio HW DAN n2 HB MAT n2 HW DAN n2 MF IDR Hal
5 HB MAT n2 HB MAT n2 KG TYS n2 HW HIS n2 KG TYS n2
6 HW BIL bil KJ SVØ svø AK KOR4-6 
HB JuK 
BL JuK 
LL JuK
HW ENG n2 MP MUS mus
7 HW BIL bil KJ SVØ svø AK KOR4-6 
HB JuK 
BL JuK 
LL JuK
  MP MUS mus

 

  Klassens personale
  AG Anne-Marie Guenec
  AK Ann-Kirstine Rise
  BL Benjamin Lybech
  CE Carina Ejstrup Overgaard
  CP Charlotte Poulsen
  HB Helle Bruun
  HL Heidi Smedegaard Laustsen
  HW Helle Storgaard Wormslev
  KG Kasper Gyldenløve
  KJ Katrine Nørgaard Jensen
  LL Linette Lyngberg
  MF Mette Fisker
  MP Mikkel Pedersen
  TT Tage Thulstrup

skema 5.b
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 HW ENG n2 AG GEO geo HW DAN n2 TT SLØ Slø 
CP HÅN hånd
HB MAT n2
2 HW DAN n2 CE REL n2 HW DAN n2 TT SLØ Slø 
CP HÅN hånd
HB MAT n2
3 HW DAN n2 HW DAN n2 HW ENG n2 HW DAN n2 MF IDR Hal
4 HL BIO bio HW DAN n2 HB MAT n2 HW DAN n2 MF IDR Hal
5 HB MAT n2 HB MAT n2 KG TYS n2 HW HIS n2 KG TYS n2
6 HW BIL bil KJ SVØ svø AK KOR4-6 
HB JuK 
BL JuK 
LL JuK
HW ENG n2 MP MUS mus
7 HW BIL bil KJ SVØ svø AK KOR4-6 
HB JuK 
BL JuK 
LL JuK
  MP MUS mus

 

  Klassens personale
  AG Anne-Marie Guenec
  AK Ann-Kirstine Rise
  BL Benjamin Lybech
  CE Carina Ejstrup Overgaard
  CP Charlotte Poulsen
  HB Helle Bruun
  HL Heidi Smedegaard Laustsen
  HW Helle Storgaard Wormslev
  KG Kasper Gyldenløve
  KJ Katrine Nørgaard Jensen
  LL Linette Lyngberg
  MF Mette Fisker
  MP Mikkel Pedersen
  TT Tage Thulstrup

skema 6.a
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 AK ENG n5 AK DAN n5 AK DAN n5 JØ MAT n5 AK DAN n5
2 JØ MAT n5 AK DAN n5 AK DAN n5 AK ENG n5 AK DAN n5
3 AK DAN n5 DS GEO geo BL BIO bio AK DAN n5 BL HIS n5
4 KJ TYS n5 JØ MAT n5 BL BIO bio KJ TYS n5 AK ENG n5
5 AG MAD mad JØ MAT n5 BL REL n5 DS GEO geo JØ MAT n5
6 AG MAD mad BL HIS n5 AK KOR4-6 
HB JuK 
BL JuK 
LL JuK
MF IDR Hal JS SLØ Slø
7 AG MAD mad   AK KOR4-6 
HB JuK 
BL JuK 
LL JuK
MF IDR Hal JS SLØ Slø

 

  Klassens personale
  AG Anne-Marie Guenec
  AK Ann-Kirstine Rise
  BL Benjamin Lybech
  DS Dan Skov Andersen
  HB Helle Bruun
  JS Jens Hahn Sigurdson
  JØ Jess Østergaard
  KJ Katrine Nørgaard Jensen
  LL Linette Lyngberg
  MF Mette Fisker

skema 6.b
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 BL REL n6 BP DAN n6 KJ TYS n6 KJ TYS n6 BP ENG n6
2 HL MAT n6 BP DAN n6 BP ENG n6 BL HIS n6 BL HIS n6
3 HL GEO geo HL MAT n6 BP DAN n6 HL GEO geo BP DAN n6
4 BP DAN n6 HL BIO bio BP DAN n6 HL MAT n6 HL MAT n6
5 BP DAN n6 HL BIO bio HL MAT n6 BP DAN n6 KJ MAD mad
6 JS SLØ Slø BP ENG n6 AK KOR4-6 
HB JuK 
BL JuK 
LL JuK
KG IDR Hal KJ MAD mad
7 JS SLØ Slø   AK KOR4-6 
HB JuK 
BL JuK 
LL JuK
KG IDR Hal KJ MAD mad

 

  Klassens personale
  AK Ann-Kirstine Rise
  BL Benjamin Lybech
  BP Birgit Paulsen
  HB Helle Bruun
  HL Heidi Smedegaard Laustsen
  JS Jens Hahn Sigurdson
  KG Kasper Gyldenløve
  KJ Katrine Nørgaard Jensen
  LL Linette Lyngberg

skema 7.a
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 DS MAT n7 JØ F/K fys BP ENG n7 CE DAN n7 HL BIO bio
2 DS MAT n7 PN HIS n7 AW TYS n7 CE DAN n7 HL BIO bio
3 JØ F/K fys CE DAN n7 DS MAT n7 BP ENG n7 CE DAN n7
4 CE DAN n7 CE DAN n7 CE DAN n7 DS MAT n7 DS MAT n7
5 CE DAN n7 BP ENG n7 PN HIS n7 AW TYS n7 DS GEO geo
6 AW TYS n7 AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
 PRÆ AG MAD mad 
HL BIL bil 
AB DRA 
KA DRA 
MP MUS mus 
PS MOT moto
LL IDR Hal
7 DS GEO geo AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
 PRÆ AG MAD mad 
HL BIL bil 
AB DRA 
KA DRA 
MP MUS mus 
PS MOT moto
LL IDR Hal

 

  Klassens personale
  AB Anita Borup
  AG Anne-Marie Guenec
  AW Ann Wilquin
  BP Birgit Paulsen
  CE Carina Ejstrup Overgaard
  DS Dan Skov Andersen
  HB Helle Bruun
  HL Heidi Smedegaard Laustsen
  JØ Jess Østergaard
  KA Kari Lykke Brøndum
  KG Kasper Gyldenløve
  LL Linette Lyngberg
  MP Mikkel Pedersen
  PN Pia Nørregaard Kristensen
  PS Peter Stensballe
  TH Thomas Hyldgård

skema 7.b
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 CE HIS n8 CE HIS n8 LG MAT n8 AW ENG n8 LG GEO geo
2 AW TYS n8 AW ENG n8 LG GEO geo LG MAT n8 AW DAN n8
3 LG MAT n8 AW TYS n8 AW DAN n8 LG MAT n8 AW DAN n8
4 AW DAN n8 AW DAN n8 AW DAN n8 AW DAN n8 JØ F/K fys
5 AW DAN n8 LG MAT n8 AW TYS n8 JØ F/K fys AW ENG n8
6 MP BIO bio AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
 PRÆ AG MAD mad 
HL BIL bil 
AB DRA 
KA DRA 
MP MUS mus 
PS MOT moto
BL IDR Hal
7 MP BIO bio AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
 PRÆ AG MAD mad 
HL BIL bil 
AB DRA 
KA DRA 
MP MUS mus 
PS MOT moto
BL IDR Hal

 

  Klassens personale
  AB Anita Borup
  AG Anne-Marie Guenec
  AW Ann Wilquin
  BL Benjamin Lybech
  CE Carina Ejstrup Overgaard
  DS Dan Skov Andersen
  HB Helle Bruun
  HL Heidi Smedegaard Laustsen
  JØ Jess Østergaard
  KA Kari Lykke Brøndum
  KG Kasper Gyldenløve
  LG Lars Gundersborg Lauridsen
  MP Mikkel Pedersen
  PS Peter Stensballe
  TH Thomas Hyldgård

skema 8.a
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 LG MAT y AW ENG y HL BIO bio BL HI/SA y CE REL y
2 LG MAT y MP DAN y HL BIO bio AW ENG y DS GEO geo
3 AW ENG y KG TYS y LG MAT y KG TYS y LG MAT y
4 MP DAN y DS GEO geo MP DAN y MP DAN y BL HI/SA y
5 MP DAN y DS F/K fys MP DAN y LG MAT y MP DAN y
6 DS F/K fys AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
MF IDR Hal AG MAD mad 
HL BIL bil 
AB DRA 
KA DRA 
MP MUS mus 
PS MOT moto
KG TYS y
7 BL HI/SA y AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
MF IDR Hal AG MAD mad 
HL BIL bil 
AB DRA 
KA DRA 
MP MUS mus 
PS MOT moto
CE OBL lek

 

  Klassens personale
  AB Anita Borup
  AG Anne-Marie Guenec
  AW Ann Wilquin
  BL Benjamin Lybech
  CE Carina Ejstrup Overgaard
  DS Dan Skov Andersen
  HB Helle Bruun
  HL Heidi Smedegaard Laustsen
  JØ Jess Østergaard
  KA Kari Lykke Brøndum
  KG Kasper Gyldenløve
  LG Lars Gundersborg Lauridsen
  MF Mette Fisker
  MP Mikkel Pedersen
  PS Peter Stensballe
  TH Thomas Hyldgård

skema 8.b
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 JØ F/K fys LG GEO geo JØ MAT z TH DAN z KG TYS z
2 TH DAN z KG TYS z JØ MAT z JØ MAT z JØ F/K fys
3 TH DAN z TH HI/SA z KG TYS z JØ BIO bio JØ MAT z
4 JØ MAT z TH DAN z TH DAN z JØ BIO bio CE REL z
5 LG GEO geo AB ENG z TH DAN z AB ENG z TH DAN z
6 TH HI/SA z AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
KG IDR Hal AG MAD mad 
HL BIL bil 
AB DRA 
KA DRA 
MP MUS mus 
PS MOT moto
TH HI/SA z
7 AB ENG z AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
KG IDR Hal AG MAD mad 
HL BIL bil 
AB DRA 
KA DRA 
MP MUS mus 
PS MOT moto
LG OBL lek

 

  Klassens personale
  AB Anita Borup
  AG Anne-Marie Guenec
  CE Carina Ejstrup Overgaard
  DS Dan Skov Andersen
  HB Helle Bruun
  HL Heidi Smedegaard Laustsen
  JØ Jess Østergaard
  KA Kari Lykke Brøndum
  KG Kasper Gyldenløve
  LG Lars Gundersborg Lauridsen
  MP Mikkel Pedersen
  PS Peter Stensballe
  TH Thomas Hyldgård

skema 9.a
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 KJ DAN i MP OBL lek KG TYS i LG MAT i PN HI/SA i
2 KJ DAN i LG GEO geo KJ DAN i KJ DAN i CE REL i
3 MP ENG i LG F/K fys CE REL i KJ DAN i KJ DAN i
4 LG MAT i LG F/K fys LG MAT i PN HI/SA i LG MAT i
5 KG TYS i KJ DAN i LG GEO geo MP ENG i LG MAT i
6 LL IDR Hal AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
PN HI/SA i JØ BIO bio LG F/K fys
7 LL IDR Hal AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
MP ENG i JØ BIO bio KG TYS i

 

  Klassens personale
  AB Anita Borup
  CE Carina Ejstrup Overgaard
  DS Dan Skov Andersen
  HB Helle Bruun
  JØ Jess Østergaard
  KG Kasper Gyldenløve
  KJ Katrine Nørgaard Jensen
  LG Lars Gundersborg Lauridsen
  LL Linette Lyngberg
  MP Mikkel Pedersen
  PN Pia Nørregaard Kristensen
  TH Thomas Hyldgård

skema 9.b
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 MP ENG j MP OBL lek TH MAT j DS F/K fys AW TYS j
2 CE HI/SA j JØ BIO bio KG DAN j KG GEO geo KG DAN j
3 KG DAN j JØ BIO bio MP ENG j AW TYS j KG DAN j
4 DS F/K fys KG DAN j KG GEO geo KG DAN j MP ENG j
5 DS F/K fys TH MAT j CE REL j KG DAN j CE REL j
6 JØ IDR Hal AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
AW TYS j TH MAT j CE HI/SA j
7 JØ IDR Hal AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
CE HI/SA j TH MAT j TH MAT j

 

  Klassens personale
  AB Anita Borup
  AW Ann Wilquin
  CE Carina Ejstrup Overgaard
  DS Dan Skov Andersen
  HB Helle Bruun
  JØ Jess Østergaard
  KG Kasper Gyldenløve
  MP Mikkel Pedersen
  TH Thomas Hyldgård

skema for 10. klasse
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 AW TYS x DS OBL lek x DS F/K fys AK ENG x DS MAT x
2 AK ENG x DS MAT x DS F/K fys BP DAN x BP DAN x
3 DS MAT x BP DAN x AK ENG x DS MAT x DS F/K fys
4 TH SAM x BP DAN x DS MAT x TH SAM x AW TYS x
5 TH SAM x AK ENG x DS MAT x TH SAM x AK ENG x
6 BP DAN x AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
BP DAN x AG MAD mad 
HL BIL bil 
AB DRA 
KA DRA 
MP MUS mus 
PS MOT moto
 
7 BP DAN x AB Dans 
KG IDR Hal 
JØ ADV Hal 
TH ADV Hal 
DS Lek 
HB MAD mad
AW TYS x AG MAD mad 
HL BIL bil 
AB DRA 
KA DRA 
MP MUS mus 
PS MOT moto
 

 

  Klassens personale
  AB Anita Borup
  AG Anne-Marie Guenec
  AK Ann-Kirstine Rise
  AW Ann Wilquin
  BP Birgit Paulsen
  DS Dan Skov Andersen
  HB Helle Bruun
  HL Heidi Smedegaard Laustsen
  JØ Jess Østergaard
  KA Kari Lykke Brøndum
  KG Kasper Gyldenløve
  MP Mikkel Pedersen
  PS Peter Stensballe
  TH Thomas Hyldgård