• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet

Ordensregler og regler for mobiltelefoner

Solhverv Privatskole er et lille samfund i samfundet, og det er derfor vigtigt, at vi har nogle regler, som skal overholdes, så alle kan få en god og tryg hverdag. Transportvejen til og fra skole hører med til skoletiden, så her gælder de samme adfærdsregler.
 

 • Når det ringer til time, skal du stille og roligt indtage din plads, og aftage eventuel hovedbeklædning (gælder ikke kulturbestemte) og overtøj. Du skal møde til tiden og være velforberedt. Du skal være udhvilet og have spist morgenmad.
   
 • Når du opholder dig inde, forholder du dig roligt. Du skal færdes i gang både på gangarealer og i klasseværelserne.
   
 • Når du opholder dig ude, viser du hensyn til dine skolekammeraters leg og spil. Du skal tale ordentligt til dine kammerater, lærere og skolens øvrige personale. Alle har ret til et godt skoleliv. 
   
 • At lege med sne er dejligt, men alle skal have lov til at sige fra uanset hvad. Flagstangen og den store sten skiller 0.-3. klasse fra 8.-10. klasse på Solhverv. Der må ikke kastes mod bygningerne. Alle gangstier er helle. Nord: Hele skolegården er helle. I må gerne lege med sne på legepladsen og plænen.
 • Klasselokalet må benyttes i frikvartererne; klassens elever er værter og kan invitere andre, men alle klassens elever skal være trygge ved det. Adfærden skal være stille og rolig, og alle er ansvarlige for, at der er rent og pænt i lokalet. Der skal være ryddet op ved hver times start. 
   
 • Skolens AV-udstyr må benyttes efter aftale med klasselæreren i frikvarterer eller fritimer. Har man egen pc'er med, må den kun benyttes til opgaver i timerne efter aftale med læreren. Al anden brug er ikke tilladt.
   
 • Rulleskøjter, skateboards, løbehjul og lignende må benyttes udendørs, hvor det er hensigtsmæssigt. Trapper undtaget.
   
 • Kridt, svamp, linealer, passer med mere må kun benyttes i undervisningen. Lærerstolene må kun benyttes af lærerne. I frikvarterne passer man ordentligt på inventaret i lokalerne. Brug jeres sunde fornuft.
   
 • Eleverne er erstatnings- og oprydningspligtige. Der må ikke spilles nogen form for boldspil indendørs. Bolde må ikke tages med ind i klassen. Lav en aftale med Peter Stensballe (Peter Pedel), om hvor I kan opbevare dem
 • Der må gerne tygges tyggegummi og drikkes læskedrikke i frikvartererne, men ikke i timerne.
   
 • Al unødvendigt ophold på toiletterne er forbudt. Tag hensyn til dine medelever.
   
 • Branddøre på gange og lokaler må ikke åbnes. De må kun benyttes i tilfælde af brand.
   
 • Alt affald efter skolemad og lignende skal lægges i affaldsspanden. I spisefrikvarteret fra 10.30 til 10.50 sørger duksen for udluftning i 5.-10. klasse. Duksen tømmer affaldsspanden i containeren. Hver klasse aftaler i samråd med klasselæreren spillereglerne for duksens arbejdsforhold.
   
 • Efter sidste time sætter du din stol op og rydder op efter dig.  Læreren, der har den sidste time i lokalet, påser at det bliver gjort.
   
 • Rygning i skoletiden, ved busstoppestederne i Vebbestrup og til og fra disse stoppesteder er forbudt.
   
 • Eleverne fra 0.- 6. klasse må ikke forlade skolens område i skoletiden, og mobiltelefonen må kun benyttes efter aftale med læreren. 
   
 • For eleverne fra 7.-10.klasse gælder, at alle mobiltelefoner skal være slukkede, når der er lektioner. Medmindre lærerne siger andet.
   
 • Solhverv Privatskole er en røgfri skole.