• Klar til resten af livet

10. klasse

Fokuspunkter

10. klasse er oplagt for de elever, der mangler et løft på det faglige niveau, modenhedsmæssigt, eller for elever, der er uafklarede med hensyn til fremtiden. 

Det er vigtigt for os, at eleverne får lært at strukturere deres arbejde og får gode arbejdsvaner. Det er også vigtigt for os, at være medvirkende til at udvikle eleverne sociale kompetencer.

Vores hovedvægt ligger på de basale fag, dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik og samfundsfag. Vi arbejder intensivt på at forbedre den enkelte elevs færdigheder, og derudover arbejder vi med at gøre eleverne klar til næste valg af ungdomsuddannelse. Alle elever får løbende individuel vejledning af vores egen skolevejleder Birgit Paulsen.     

I løbet af skoleåret besøger klassen vores samarbejdspartnere, der alle er internationalt orienterede virksomheder, i det lokale erhvervsliv. Her bliver der bl.a. fortalt om, hvor vigtigt det er, at medarbejderne behersker engelsk.                                                   

Klar til næste skridt
Tysk sprog og kultur

Studieture

I 10. klasse er der to studieture. En tur til London i efteråret og en til Tyskland  i februar .

Turen til London er, som navnet siger, en storbytur, hvor det engelske sprog og den engelske kultur er i højsædet.

Turen til Tyskland har to temaer. Der er selvfølgelig fokus på, at eleverne får brugt det tyske sprog og møder den tyske kultur, men derudover vil der også være mulighed for at kombinere turen med at dyrke vintersport.

Begge ture er obligatoriske, men er der elever, der ikke ønsker at dyrke vintersport, arrangeres træf med to lokale skoler, så man stadig kan dyrke det tyske sprog.

OSO, brobygning og fag-uger

I 10. klasse skal eleverne i obligatorisk brobygning en uge, uge 44, hvor de besøger selvvalgte ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Den obligatoriske selvvalgte projektopgave, OSO, laves i uge 3.

Vi har to uger specielt for 10. klasse med tid til faglig fordybelse. Her arbejdes der intensivt med de fag, som eleven ønsker at udvikle sig i.

 

Valgfag og lektiecafé

Idræt er ikke obligatorisk, men udbydes som valgfag.

I 10. klasse er der obligatorisk lektiecafé, ligesom der er mulighed for valgfag, og herunder også mulighed for at vælge ekstra lektiecafé. Se mere om valgfag her.

Skoledagen på Solhverv slutter kl. 14.15, så eleverne kan nå at komme hjem til deres fritidsaktiviteter.

Brobygning, praktik og vejledning